dr.satish easy website developer

ग्रामपंचायत कर्मचारी :

अ.क्र.

पद

कर्मचारी

1

ग्रामसेवक

परशराम भिमराव पाटील

2

गावकामगार तलाठी

पी.व्ही. कांबळे

3

क्लार्क

बापू यलापा वाजत्री

4

क्लार्क

रणजित पांडुरंग लोहार

5

संगणक परिचालक

नागेश संतराम करडी

6

पोलिस पाटील

बाबुराव पाटील

7

पाणी पुरवठा

संतोष जिवन नंदनवाडकर

8

दिवाबत्ती

ईश्वर आनापा गुरवानगोळ

9

शिपाई

चंद्रकांत रवेदार

10

सफाई कामगार

            1}अनिता रामा कट्टी

            2}शांता सिद्राम लब्यागोळ

             3}रंजना सदाशिव यिकबसर्गे

           4}द्रोपदी आपाना ढगनार 

 

11

कोतवाल

शंकर रामू भोसले

   

ADDRESS
Halkarni Grampanchayat
A/pHalkarni Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416506

CONTACTS
Phone : 9503771733
Office : 02327 – 264110