dr.satish best website design developer

हलकर्णी ग्रामपंचायत कार्यप्रणाली :

हलकर्णी ग्रामपंचायत ही सन 12-10-1952 पासून कार्यरत असून सदस्य संख्या तेरा आहे. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहिला जातो.आमच्या गावातील कुटुंबांची संख्या1,326 असून गावाची लोकसंख्या 5,953इतकी आहे.एकूण घरांची संख्या 1,650 असून ती 5 वॅार्ड मध्ये  विभागली गेली आहेत.

सरपंचाची कामे -

 • गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन गावाचा विकास करणे.
 • गावातील तंटे निर्विवाद मिटवणे.
 • गावाची स्वच्छता राखणे.
 • वेळोवेळी ग्रामसभा घेणे. (एका वर्षातून किमान 4 ग्रामसभा घेणे हे ग्रामपंचायत अधिनियम कायदयाअंतर्गत बंधनकारक आहे)
 • गावात आवास करत असल्या बाबतचा दाखला देणे (रहिवासी दाखला) इ.

सदस्यांची कामे -

 • सदस्यांनी आप-आपल्या वार्डाकडे नियमित लक्ष दयावे.
 • वार्डातील समस्या आपल्या पध्दतीने सोडवाव्यात.
 • गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन गावाचा विकास करणे.
 • वार्डाची स्वच्छता राखणे. इ.

ग्रामसेवकाची कामे -

 • गावात आलेल्या शासकीय अधिका-याचे आदरातिथ्य करणे.
 • गावामध्ये सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी कार्यक्षम असणे.
 • गावकरी मंडळींना नव-नविन सरकारी योजनांबद्दल मार्गदर्शन करणे. इ.

तलाठीचे कामे -

 • सातबारा उतारा देणे.
 • पंचनामा करणे.
 • रहिवासी दाखला देणे.
 • इतर शेती संबंधी कागदपत्र.
 • जमिन नावे लावणे. इ.

पोलिस पाटीलचे कामे -

 • गावात सु-व्यवस्था ठेवणे.
 • पोलिस पाटील यांचे कडील रहिवासी दाखला देणे. इ.

ग्रामपंचायतीची कामे :

 • गावात रस्ते बांधणे.
 • गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
 • दिवाबत्तीची सोय करणे.
 • जन्म,मृत्यूवविवाहयांची नोंद ठेवणे.
 • सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
 • सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
 • पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
 • शिक्षण तसेच आरोग्यविषयक सोयी पुरवणे.
 • रोजगार, शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
 • गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव यांची व्यवस्था ठेवणे.

ADDRESS
Halkarni Grampanchayat
A/p Halkarni Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416506

CONTACTS
Phone : 9503771733

Office : 02327 – 264110